Categories
Nekategorizirano

Apneničarstvo

Uvod

Apneničarstvo je nekdaj predstavljalo pomembno vrsto domače obrti. Naloga apneničarjev je bila, da so žgali ali kuhali apno, ki so ga potrebovali v velikih količinah pri gradbeništvu, strojarstvu, beljenju in usnjarstvu in tudi pri razkuževanju, gnojenju in konzerviranju jajc. Razvito je bilo na področjih, kjer je bila prisotna kvalitetna apniška kamnina – apnenec.

Slika 1: Apnenca pripravljena za žganje

Razprava

Apnenec je najbolj pogosta kamenina v severozahodnem delu Slovenije, kjer se nahajajo Julijske Alpe. Območje je bilo poseljeno že v kameni dobi. Težke življenjske razmere so omogočale le redko poselitev. V industrijski dobi se je veliko ljudi odselilo v doline in tako so Julijske Alpe postale najredkeje poseljena pokrajina v Sloveniji. Gozdarstvo, kmetijstvo in rudarstvo so bile v preteklosti najpomembnejše gospodarske panoge. Predvsem rudarstvo je do danes zamrlo.

Gašeno apno je bilo v uporabi vse do 60. let prejšnjega stoletja, ko je prišlo do množične uporabe cementnih izdelkov. Mojstri pri izdelavi trdnih malt so bili Rimljani, pred njimi pa so z apnom gradili Etruščani in Grki. Apnena malta je vezivo antičnih spomenikov, ki še danes kljubujejo času. Apno se v stavbarstvu uporablja kot vezivo pri pripravi malt za zidanje stavbnih konstrukcij, notranje in zunanje ometavanje, dekorativne reliefne barvne omete, imitacije marmorja, itd.

Apno se pridobiva z žganjem apnenca v apneni peči. Lokacije žganja apna se imenujejo apnenice. Največ apnenic na slovenskem etničnem prostoru je najdenih v vasi Male Vodenice, Kostanjevici, območju ob Bistrici, Šentjernej na Dolenjskem, Markovščini in Južnem Pohorju. Proces žganja traja 4 – 7 dni pri čemer se izločata voda in ogljikov dioksid. Pri žganju je pomembno gorivo, les, ki mora biti suh in čim bolj droban, da nastaja čim manj pepela. Z uporabo goriva kot je plin ali odpadni materiali se v apno vnašajo sestavine, ki škodljivo reagirajo na zraku. Žganje apna je tudi odvisno od premera peči, ki vpliva na izgorevanje. Pri izgorevanju je pomembno, da se temperatura dviguje enakomerno (do največ 980 – 1000ºC), da vročina potuje po peči enakomerno in da dim nemoteno izhaja in se CO2 izloča, sicer ostane v materialu in vpliva na kakovost apna. Zato mora biti kamnina v peči skrbno zložena in izgorevanje na vrhu peči stalno nadzorovano.

V apneni jami se shranjuje gašeno apno. Apneno jamo je nekoč po tradiciji imelo vsako gospodarstvo, v njej je shranjevalo apno za popravila, beljenje in vzdrževanje stavb. Jama je bila skopana v zemljo, dovolj globoko, da apno v njej ni zmrznilo. Z uležavanjem apna večji delci v apnu potonejo na dno. Na vrhu ostane apnena voda, v kateri je raztopljen kalcij, ki na površini stvori tanko kopreno. Apnena voda se uporablja za utrjevanje. Zaradi posedanja delcev je na dnu jame najmanj kakovostno apno, primerno za zidarske malte. Apno iz srednje je uporabno za omete, najviše ležeče apno pa je najkakovostnejše in primerno za fresko omete, štukature in beleže.

Slika 2: Apnenica z vrhom od simca

Zaključek

Svoja bivališča smo vse do 20. stoletja gradili z naravnimi gradivi: kamnom, slamo, z opeko in lesom. Za vezivo in zaščito omenjenih gradiv – ometavanja in beljenje, smo uporabljali apnenec ali glino, za zaščito pred vlago in lažjo izvedbo pa razne maščobe.
Apno ni primerno le za obnovo oziroma ohranjanje starih stavb, temveč tudi za novogradnje. Na zdravje ljudi ne vplivata samo zdrava hrana in pitna voda, ampak tudi čisto okolje in zdravo bivališče.

Summary

Limestone processing once upon a time represented an important type of handicraft. Limestone is most common in the northwest parts of Slovenia, where the Julian Alps are located. The location was inhabited in the stone age. The stone was in use until the 1960s, when the mass use of cement products began. Lime is obtained by burning limestone in a lime furnace. Most limestone furnaces are found in the village of Mala Vodenica, Kostanjevica, the area along Bistrica, Dolenjska, Markovščina and Južno Pohorje. The roasting process lasts 4 – 7 days. When roasting, it is important what type of fuel you use. The fuel must be dry wood. Slaked lime is stored in the lime pit. Lime pit was once traditionally owned by farms, which they used the stored lime for maintenance of buildings.

Literarni viri

ŽAGAR, Katarina. 2013, prirocnik_slo_sml.pdf, Slovenska prosvetna zveza v Celovcu, datum: neznan, ura: neznana. Dostopno na spletnem naslovu: https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/prirocnik_slo_sml.pdf

Etnografski muzej; digitalne zbirke – apneničarstvo, 2018, etno-muzej.si, datum: neznan, ura: neznana. Dostopno na spletnem naslovu: https://www.etno-muzej.si/sl/digitalne- zbirke/kljucnebesede/apnenicarstvo

Slikovni viri

Slika 1: Vidmar, Viktor. 1956, f0000013/206. 31.8.1956, ura: neznana. Dostopno na spletnem naslovu: https://www.etno-muzej.si/files/oc/teren_13/13_206.jpg

Slika 2: Vidmar, Viktor. 1956, f0000013/204. 31.8.1956, ura: neznana. Dostopno na spletnem naslovu: https://www.etno-muzej.si/files/oc/teren_13/13_204.jpg

Slika 3: Šarf, Fanči. 1956, f0000013/016. 31.8.1956, ura: neznana. Dostopno na spletnem naslovu: https://www.etno-muzej.si/files/styles/section_image/public/oc/teren_13/13_016.jpg?itok=F_JNbN-7

Dina Aleksovska, Ljubljana, 5.12.2020